Energietherapie

ENERGIETHERAPIE, HEALING VOLGENS DE MEEST LOGISCHE WEG

Wat is energie, wat is materie, en wat is hun relatie

Energietherapie gaat over energie. Energie is de kracht die maakt dat er beweging en vorm is, dat er verandering en groei mogelijk is. Het is ook bewustzijn en verhoging van bewustzijn: evolutie. Alles wat bestaat is energie. Energie is vibratie, trilling, frequentie, beweging, vorm en vormverandering. Dat wat bestaat is per definitie energie. Dus is materie ook energie. Alleen is materie energie die als het ware bevroren is, die nog maar zeer langzaam vibreert en daardoor voor fysieke zintuigen zichtbaar is. Nu bestaat energie met of zonder materie. Materie echter kan alleen bestaan dankzij energie. Energie is als het ware de stekker, het is de oorzaak, en materie het gevolg. Deze materie wordt gebouwd volgens een bepaald bouwplan. Net als de bouwtekening die een architect maakt volgens welke een huis wordt gebouwd. Materie wordt gebouwd volgens een energetische blauwdruk, die van iedere cel en ieder molecuul de juiste bouwwijze bevat. Dat is bij het ontstaan zo, maar bijvoorbeeld in het lichaam ook, wanneer een cel vervangen moet worden. Vanwege ouderdom of slijtage, of vanwege aantasting door een ziekte.

De vormen van energie en hoe we ermee in aanraking komen

Energie bestaat in een enorme verscheidenheid. Niet alleen wat we maken in letterlijke, materiële zin, is energie, ook wat we in de geest maken. Zoals een schrijver die het scenario voor zijn volgende boek al in zijn hoofd heeft. Heel belangrijke vormen van energie zijn wat we denken, zeggen en doen. Dat zijn energievormen die we steeds zelf vormen. In feite is alles wat verandering kan ondergaan, zichtbaar en onzichtbaar, een vorm van energie en kan door energie omgevormd worden tot iets anders. Energie kan daarbij zowel van ons uitgaan, of we kunnen er via iemand of iets anders mee in aanraking komen. Door wat wij denken, zeggen en doen gaat het van ons naar anderen. En wanneer anderen iets denken, zeggen of doen kunnen wij daar iets van merken.

We bemerken deze energie niet alleen via onze zintuigen. Meer nog dan een lichaam zijn we een energiesysteem. En via een deel van ons energiesysteem, onze aura, wisselen we steeds energie uit met andere mensen. En met al het andere dat leeft en energie is. Ook stenen, planten, bomen en dieren hebben hun eigen energie, waarmee we in contact kunnen staan. Net zoals planeten en sterren. En je eigen energie verandert ook steeds. Denk maar aan hoe je je voelt op een druilerige regendag, en het verschil met een stralende zomerdag.

Energietherapie: werken met oorzaak en gevolg, en op verschillende gebieden

Energie is dus de bepalende factor, de onderliggende oorzaak. Daarom ligt het natuurlijk voor de hand om met die oorzaak rekening te houden, en daarmee energetisch te gaan werken. Energiewerk, of als healing-vorm Energietherapie. Beter dan op het materiële vlak steeds achter de feiten aan te lopen. Dus als we het lichaam willen behandelen, is het van groot voordeel als we dat al op het energetische vlak kunnen doen. Om de meest logische weg te volgen. Zo is al heel lang bekend dat ziektes voor ze zich in het lichaam voordoen, al aanwezig kunnen zijn in de aura. Het zou dus een groot winstpunt zijn als je de aura van zo’n verstoring kunt zuiveren, voordat het lichaam er als ziekte last van krijgt. En daardoor jij. Voorkomen is ten slotte beter dan genezen.

Energietherapie is in dit licht het gebruik maken van energie voor therapeutische doeleinden. Allereerst als lichamelijke genezing. Maar ook voor healing in ruimere zin: spirituele ontwikkeling, persoonlijkheidsontwikkeling, emotionele problemen, relatieproblemen, psychisch welzijn enz. Maar daarvoor is het nodig dat je energie zo kunt vormen dat deze geschikt is voor deze specifieke doeleinden.

Energietherapie: healing van lichaam, ziel en geest

De ontwikkeling van spirituele energieën: de afstemmingen

De Energietherapie zoals ik die ontwikkeld heb is in meerdere fasen gegaan. Onder de naam Afstemmingen heb ik energieën ontwikkeld die je kunt ontvangen en die je helpen om op een bepaald gebied je spirituele ontwikkeling vooruit te helpen. Soms zijn dat bestaande energieën, soms zijn ze precies naar een bepaald idee of een precieze wens vormgegeven. Deze afstemmingen worden op afstand overgebracht van mij naar de ontvangende persoon. Van ziel tot ziel. Er wordt dan een verbinding gevormd tussen het Hoger Zelf (het deel van onze ziel dat het dichtst bij ons staat) van mij, en het Hoger Zelf van de ontvangende persoon. Waarna de energie van de afstemming in aura en lichaam van de ontvanger gaat stromen. En het hele energiesysteem van de ontvanger daarvan kan profiteren.

De ontvangende persoon kan dan na dit proces, dat vaak zo’n 30-45 minuten duurt, deze afstemming op elk moment weer activeren. Zodat je steeds weer deze energie door je heen kunt voelen stromen. Wat heel fijn is om te voelen, maar ook op het gebied van healing en spirituele ontwikkeling veel voordelen kan geven.

En daaruit het ontstaan van een nieuwe vorm van Reiki: Soul Reiki

Afstemmingen zijn heel geschikt om op allerlei gebieden van spiritualiteit verder aan jezelf te werken. Maar ik zocht ook nog naar een manier om mijn afstemmingen een heel praktische invulling te geven. Om energieën te ontwikkelen die voor healing in een praktijk-setting geschikt zouden zijn, en als therapeut gemakkelijk aan patiënten te geven zijn. Niet alleen aan een persoon als geheel, maar ook voor heel specifieke doeleinden. Als healing voor een lichamelijke klacht, of problemen met een orgaan of lichaamsgebied. Om gericht te kunnen werken aan emoties of psychische klachten.

Daaruit is Soul Reiki ontstaan. Soul Reiki is een intensieve samenwerking met je Hoger Zelf. Daardoor kun je gebruik maken van de vele mogelijkheden van je Hoger Zelf. Bij Soul Reiki Energietherapie kan ik daarom als therapeut gebruik maken van heel veel energieën, op allerlei vlakken. Daardoor ben ik heel flexibel. En kan ik steeds die energie inzetten die het best helend werkt op de klacht of voor de gewenste spirituele ontwikkeling. Ik zie Soul Reiki Energietherapie daarom als een echte aanwinst. Niet alleen voor mezelf, maar ook voor andere therapeuten. En voor patiënten is het een hele waardevolle manier van healing. De energie is heel gemakkelijk over te brengen en naar elke plek of elk aspect van de patiënt. Overigens is Soul Reiki best gemakkelijk te leren. En ook heel geschikt als zelfbehandeling en zelfhealing.


Energiesysteem

Home