Energiesysteem

HET ENERGIESYSTEEM, DE KRACHTBRON VAN ONS FYSIEKE BESTAAN

Ons energiesysteem en de onderdelen

Ons energiesysteem is de motor waarop we draaien. De energie die alles mogelijk maakt. Naast hele specifieke en per persoon verschillende behandelingen, is het ook van belang de basis van ons functioneren te behandelen. Bij Hospi Healing is daarom het harmoniseren en blokkadevrij maken van ons energiesysteem een belangrijk onderdeel van de behandeling. Ons energiesysteem vormt de basis voor het functioneren van ons fysieke systeem. Dat maakt dat wanneer je energiesysteem optimaler functioneert, dit na een tijdje vanzelf een verbetering in je fysieke welzijn zal geven. Klachten kunnen dus heel goed eerst in ons energiesysteem ontstaan zijn, en toen pas fysiek geworden zijn. En als je energetisch niet goed in je vel zit, heeft dat vaak een negatieve invloed op allerlei andere zaken. Zoals de klachten waarmee je komt. De grote onderdelen van ons energiesysteem zijn: Aura, Chakra’s, Kundalini, Meridianen en Nadi’s. En worden hieronder kort beschreven.

De Aura als een beschermend energieveld

De Aura is een soort energieveld dat levende wezens omgeeft en beschermt. Deze bestaat uit lagen die elk hun eigen functie hebben. De aura maakt communicatie mogelijk, communicatie op het energetische vlak. Het deelt mee aan anderen hoe jouw stemming is, wat er in je omgaat, hoe je energetisch in je vel zit. En het ontvangt deze zelfde energetische informatie ook van andere mensen. Dit kan er voor zorgen dat je, vaak onbewust, energieën van anderen kunt oppikken of dat anderen jouw energie overnemen. Mensen, zoals HSP’s, die bij voorbeeld door verblijf in een mensenmenigte heel moe worden, of pijnen gaan voelen, kunnen veel baat hebben bij aurabehandelingen. Net zoals mensen die gemakkelijk geëmotioneerd raken doordat anderen boos of verdrietig zijn, zoals dat bij kinderen vaak voorkomt.

Gevoel: Tijdens een Aurabehandeling worden deze lagen afzonderlijk behandeld, of wordt de hele Aura geharmoniseerd (Aura Healing). Het voelt vaak alsof er in een bepaalde laag dichter bij je lichaam of verder weg, iets gaat stromen. Ook kan het zijn dat je je meer gecentreerd gaat voelen, omdat je aura zich meer afsluit, beter om je heen komt, en je energie niet meer zo gemakkelijk wegstroomt. Door regelmatige behandeling zal de aura stabieler worden. Maar dat kan ook als een afstemming: Aura Harmonie.

De Chakra’s, onze energiecentrales

De Chakra’s zijn energiecentra en transformatiecentra die zich in de aura bevinden. Er zijn 7 hoofdchakra’s, ieder met hun eigen kleur. Waarvan Chakra 1 en Chakra 7 een verticale lijn vormen, en de andere chakra’s daar loodrecht op geplaatst zijn. Chakra’s transformeren de energie, en verdelen deze naar het gebied waar ze nodig zijn. Ieder chakra is daarbij gespecialiseerd op een bepaald gebied. Ze bevinden zich op een verticale lijn in het lichaam, en zijn verbonden met de Kundalini. Doordat de chakra’s energie verdelen in het fysieke lichaam, kan een tekort of teveel daar voor problemen zorgen. Een teveel in Chakra 2 kan je emotioneel en onzelfstandig maken. Een tekort in Chakra 4 kan samenhangen met kwetsbaarheid en gevoelens van eenzaamheid en je niet geliefd voelen. Chakra Healing zorgt voor het optimaliseren van ieder afzonderlijk chakra, en het gehele chakrastelsel. Zie ook de Chakra Afstemmingen.

Gevoel: Bij de behandeling voel je vaak meer een specifiek gebied in je lichaam dan eromheen zoals bij de Aura. Meestal voel je bij benadering waar het chakra zich ongeveer bevindt, en kan er een gevoel van bevrijding of meer welbevinden ontstaan.

Het chakrasysteem, onderdeel van ons energiesysteem

De Kundalini, onze levenskracht die ons sterk maakt

De Kundalini is onze levenskracht, de energiemotor van ons hele energiesysteem. De energie die ook Prana, Chi of Qi wordt genoemd. Het vormt een energiekanaal dat sterk samenhangt met de chakra’s. Het bestaat uit een groter neutraal kanaal en twee kleinere kanalen die daar als slangen omheen kronkelen. Waarvan de een vrouwelijke en de ander mannelijke energie vervoert. De Kundalini loopt ongeveer van Chakra 1 tot Chakra 7. De chakra’s 2-6 hebben ieder een voor- en achterkant waarbij ze horizontaal door het Kundalinikanaal heen stromen. En daarbij de energie ontvangen die ze nodig hebben om te kunnen blijven functioneren. De Kundalini kan je helpen om je vrouwelijke en mannelijke kant in balans te brengen, beter in je energie te zitten en stabieler te zijn. Het overstijgt de dualiteit, geeft je dus een gevoel van eenheid. Ook hiervan bestaat een afstemming: Kundalini.

Gevoel: De Kundalini bevat de levenskracht en is daarmee van groot belang om genoeg energie te hebben voor alles wat je doet. En je krachtig te voelen. Bij behandeling merk je vooral een verticaal stromende energie, die smaller voelt dan de chakra’s, en een gevoel geeft van meer evenwicht.

De meridianen, energiebanen die samenhangen met onze organen

De Meridianen of Orgaanmeridianen, bekend van de Chinese acupunctuur, zijn een aantal fijne energiestromen in het lichaam. De meeste daarvan zijn met een orgaan of orgaanfunctie verbonden. Daarnaast zijn er ook nog een aantal andere, zoals de Conceptiemeridiaan en de Gouverneurmeridiaan. De Orgaanmeridianen worden van energie voorzien door de chakra’s. En zorgen ervoor dat energie van of naar de organen, of de gebieden die daarmee samenhangen, wordt geleid. Dit houdt deze organen en gebieden energetisch in conditie en kan organen beschermen tegen ziekte.

Gevoel: Behandeling kan zowel per meridiaan als allemaal tegelijk. Als er geen specifieke aanleiding is voor een bepaalde meridiaan, kunnen ze heel goed tegelijk behandeld worden. Het voelt alsof het smallere, fijnere kanalen zijn. Vaak is het voelbaar over grotere gebieden.

De Nadi’s, de duizenden minuscule energiekanaaltjes overal in ons lichaam

De Nadi’s zijn de allerkleinste energiekanaaltjes in het lichaam, waarvan er heel veel zijn. Ze zijn bekend uit de Indiase energieleer. Ze nemen de energieën van de Kundalini via de chakra’s op (in India Prana genoemd) en zorgen dat de allerkleinste onderdelen van het lichaam met energie gevoed worden. Deze worden altijd allemaal tegelijk behandeld.

Gevoel: Het voelt als zeer kleine, subtiele energietjes of stroompjes, die overal in het lichaam merkbaar zijn. Ze vallen sterker op doordat het gevoel zich op heel veel plaatsen tegelijk voor kan doen. Het gevoel is een beetje vergelijkbaar met een hele zachte aanraking van de huid, zoals met een veer.


Energietherapie

Home